Документи > Конференции

 

участник от целевата група

международни форуми

място на провеждане на форума

дати на провеждане на форума

Ася Тенева

Multivariate analysis and chemometrics in cultural heritage and environmental fields (CMA4CH),

Италия
14.12-17 .12 2015

Ася Тенева

CANAS 2015,Colloquium Analytical Atomic Spectroscopy

Германия

08.03-10.03.2015

Катерина Захариева

ICSSE 2015: XIII International Conference on Sustainable Systems and Environment

Чехия

23.03-24.03.2015

Катя Миленова

ICSSE 2015: XIII International Conference on Sustainable Systems and Environment

Чехия

23.03-24.03.2015

Лидия Иванова

CANAS 2015,Colloquium Analytical Atomic Spectroscopy

Германия

08.03-10.03.2015,

Мария Калъпсъзова

The Energy and Materials RESEARCH Conference

Испания

25.02-27.02.2015

Наталия Стоева

Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials

Испания

09.03-13.03.2015

Ралица Велинова

nanoFls 2014 - Functional Integrated nanoSystems

Австрия

03.12-05.12.2014

Ралица Велинова

Colloquium Analytical Atomic Spectroscopy

Германия

08.03-10.03.2015

Светлана Иванова

The Energy and Materials RESEARCH Conference

Испания

25.02-27.02.2015

Соня Харизанова

nanoFls 2014 - Functional Integrated nanoSystems

Австрия

03.12-05.12.2014

Соня Харизанова

The Energy and Materials RESEARCH Conference

Испания

25.02-27.02.2015

Таня Бояджиева

The Energy and Materials RESEARCH Conference

Испания

25.02-27.02.2015

Цветомила Лазарова

Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials

Испания

09.03-13.03.2014

Илияна Йорданова

ICSSE 2015: XIII International Conference on Sustainable Systems and Environment

Чехия

23.03-24.03.2015

Ася Тенева

II Научна конференция за студенти и докторанти „Предизвикателствата в Химията”

Пловдив, България

21.11-22.11.2015

Мария Шипочка

II Научна конференция за студенти и докторанти „Предизвикателствата в Химията”

Пловдив, България

21.11-22.11.2015

Мая Шопска

ICSSE 2015: XIII International Conference on Sustainable Systems and Environment

Чехия

23.03-24.03.2015 .

Наталия Стоева

II Научна конференция за студенти и докторанти „Предизвикателствата в Химията”

Пловдив, България

21.11-22.11.2015

Цветомила Лазарова

II Научна конференция за студенти и докторанти „Предизвикателствата в Химията”

Пловдив, България

21.11-22.11.2015

 

участник от целевата група

международни форуми

място на провеждане на форума

дати на провеждане на форума

Анелия Йорданова

Sixth Balkan conference on glass science and technology and 18th CONFERENCE on GLASS and cERAMIcs

Несебър

01.10-04.10, 2014

Анелия Йорданова

9th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials”

Ирландия
08.09-11.09, 2014

Ася Тенева

Sixth Balkan conference on glass science and technology and 18th CONFERENCE on GLASS and cERAMIcs

Несебър

01.10-04.10, 2014

Ася Тенева

Multivariate analysis and chemometrics in cultural heritage and environmental fields (CMA4CH),

Италия
14.12-17 .12 2015

Ася Тенева

CANAS 2015,Colloquium Analytical Atomic Spectroscopy

Германия

08.03-10.03.2015

Божидар Иванов

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Владимир Георгиев

18th International Microscopy Congress

Чехия
07.09-12 .09, 2014

Геновева Атанасова

„18 международна школа по квантова електроника”,

Созопол

29.09-03.10. 2014

Илияна Йорданова

16 международна конференция „Материали, методи и технологии”

“Елените”, България

11.06-15.06, 2014

Илияна Йорданова

„30th European Conference on Surface Science (ECOSS-30)”

Турция

31.08-05.09.2014

Илияна Йорданова

ICSSE 2015: XIII International Conference on Sustainable Systems and Environment

Чехия

23.03-24.03.2015

Йорданка Каракирова

XI International Conference on Food Physicists: Food Physics and Innovative Technologies”

Пловдив

10.06-12.06 2014

Йорданка Каракирова

„Euromar 2014 International Conference”

Швейцария

29.06-03.07. 2014

Катерина Алексиева

„Euromar 2014 International Conference”

Швейцария

29.06-03.07. 2014

Катерина Захариева

16 международна конференция „Материали, методи и технологии”

“Елените”, България

11.06-15.06, 2014

Катерина Захариева

ICNN 14

Франция

28.04-29.04, 2014

Катерина Захариева

XI International Conference on Food Physicists: Food Physics and Innovative Technologies”

Пловдив, България

10.06-12.06 2014

Катерина Захариева

ICSSE 2015: XIII International Conference on Sustainable Systems and Environment

Чехия

23.03-24.03.2015

Катя Миленова

16 международна конференция „Материали, методи и технологии”

“Елените”, България

11.06-15.06, 2014

Катя Миленова

ICSSE 2015: XIII International Conference on Sustainable Systems and Environment

Чехия

23.03-24.03.2015,

Лидия Иванова

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Лидия Иванова

The 8th International Symposium on Technetium and Rhenium: Science and Utilization”

Франция

29.09-3.10.2014

Лидия Иванова

CANAS 2015,Colloquium Analytical Atomic Spectroscopy

Германия

08.03-10.03.2015,

Любомир Александров

The 8th International Conference On Borate Glasses, Crystals And Melts & The International Conference On Phosphate Glasses BORATE - PHOSPHATE 2014

Чехия

30.06 - 4.07 2014

Любомир Александров

Sixth Balkan conference on glass science and technology and 18th CONFERENCE on GLASS and cERAMIcs

Несебър, България

01.10-04.10, 2014

Мария Калъпсъзова

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Мария Калъпсъзова

The 18th International Symposium on the Reactivity of Solids”

Русия

09.06-13.06, 2014

Мария Калъпсъзова

The Energy and Materials RESEARCH Conference

Испания

25.02-27.02.2015

Мария Шипочка

„30th European Conference on Surface Science (ECOSS-30)”

Турция

31.08-05.09.2014

Мая Шопска

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Нина Кънева

16 международна конференция „Материали, методи и технологии”

“Елените”, България

11.06-15.06, 2014

Нина Кънева

4th International Colloid Conference

Испания

15.06-18.06, 2014

Наталия Стоева

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Наталия Стоева

Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials

Испания

09.03-13.03.2015

Никола Дренчев

6th International FEZA Conference

Германия

08.09-11.09, 2014

Петя Каракашкова

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Петя Щерева

18th International Microscopy Congress

Чехия

07.09-12 .09, 2014

Радка Гегова

The 8th International Conference On Borate Glasses, Crystals And Melts & The International Conference On Phosphate Glasses BORATE - PHOSPHATE 2014

Чехия

30.06 - 4.07 2014

Радка Гегова

Sixth Balkan conference on glass science and technology and 18th CONFERENCE on GLASS and cERAMIcs

Несебър, България

01.10-04.10, 2014

Ралица Велинова

Sixth Balkan conference on glass science and technology and 18th CONFERENCE on GLASS and cERAMIcs

Несебър, България

01.10-04.10, 2014

Ралица Велинова

nanoFls 2014 - Functional Integrated nanoSystems

Австрия

03.12-05.12.2014

Ралица Велинова

Colloquium Analytical Atomic Spectroscopy

Германия

08.03-10.03.2015

Светлана Иванова

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Светлана Иванова

The 18th International Symposium on the Reactivity of Solids”

Русия

09.06-13.06, 2014

Светлана Иванова

The Energy and Materials RESEARCH Conference

Испания

25.02-27.02.2015

Соня Харизанова

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Соня Харизанова

The 18th International Symposium on the Reactivity of Solids”

Русия

09.06-13.06, 2014

Соня Харизанова

nanoFls 2014 - Functional Integrated nanoSystems

Австрия

03.12-05.12.2014

Соня Харизанова

The Energy and Materials RESEARCH Conference

Испания

25.02-27.02.2015

Стоян Камбуров

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Стоян Камбуров

„International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes”

Германия

21.07-25.07, 2014

Таня Бояджиева

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Таня Бояджиева

The 18th International Symposium on the Reactivity of Solids”

Русия

09.06-13.06, 2014

Таня Бояджиева

The Energy and Materials RESEARCH Conference

Испания

25.02-27.02.2015

Тодор Батаклиев

18th International Microscopy Congress

Чехия

07.09-12 .09, 2014

Христо Колев

16 международна конференция „Материали, методи и технологии”

“Елените”, България

11.06-15.06, 2014

Христо Колев

„30th European Conference on Surface Science (ECOSS-30)”

Турция

31.08-05.09.2014,

Христина Цветкова

„8th National Conference on Chemistry”

София, България

26.06-28.06, 2014

Христина Цветкова

The 8th International Symposium on Technetium and Rhenium: Science and Utilization”

Франция

29.09-3.10.2014

Цветомила Лазарова

V национален кристалографски симпозиум

София, България

25.09-27.09, 2014

Цветомила Лазарова

Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials

Испания

09.03-13.03.2014

Божидар Кирилов Иванов

10-14 юни, Слънчев Бряг

Златина Любомирова Златанова-Иванова

10-14 юни, Слънчев Бряг

Катерина Любомирова Захариева

10-14 юни, Слънчев Бряг

Катя Илкова Миленова

10-14 юни, Слънчев Бряг

Кремена Вихренова Колева

10-14 юни, Слънчев Бряг

Любомир Ивов Александров

10-14 юни, Слънчев Бряг

Мария Лазарова Калъпсъзова

10-14 юни, Слънчев Бряг

Нина Веселинова Кънева

6-7 юни, Стара Загора

Светлана Георгиева Иванова

10-14 юни, Слънчев Бряг

Таня Йорданова Бояджиева

10-14 юни, Слънчев Бряг

Трите имена на участника

Дата и място

Анелия Станчева Йорданова

1-5.07.2013, Прага, Чехия

Божидар Кирилов Иванов

1-6.09.2013, Лион, Франция

Виделина Радославова Здравкова

1-6.09.2013, Лион, Франция

Иван Богоев Иванов

1-6.09.2013, Лион, Франция

Илияна Димитрова Йорданова

1-6.09.2013, Лион, Франция

Йорданка Георгиева Каракирова

7-11.04.2013, Уорик, Англия

Калина Димова Георгиева

14-19.07.2013, Гранада, Испания

Катерина Иванова Алексиева

7-11.04.2013, Уорик, Англия

Катерина Любомирова Захариева

25-31.08.2013, Барцелона, Испания

Катя Илкова Миленова

1-6.09.2013, Лион, Франция

Кремена Вихренова Колева

1-6.09.2013, Опатия, Хърватска

Любомир Ивов Александров

1-5.07.2013, Прага, Чехия

Мария Георгиева Шипочка

1-6.09.2013, Лион, Франция

Мария Лазарова Калъпсъзова

1-5.09.2013, Бърно, Чехия

Николай Иванов Велинов

1-6.09.2013, Лион, Франция

Нина Веселинова Кънева

1-6.09.2013, Лион, Франция

Павел Великов Марков

16-20.03.2013, Фрайберг, Германия

Радка Делчева Гегова-Джуркова

1-5.07.2013, Прага, Чехия

Ралица Христова Велинова

1-5.07.2013, Прага, Чехия

Ралица Христова Велинова

16-20.03.2013, Фрайберг, Германия

Радослав Маринов Кефиров

1-6.09.2013, Лион, Франция

Светлана Георгиева Иванова

1-5.09.2013, Бърно, Чехия

Стоян Николаев Камбуров

25-29.08.2013, Уорик, Англия

Таня Йорданова Бояджиева

1-5.09.2013, Бърно, Чехия

Христо Господинов Колев

13-16.05.2013, Атина, Гърция