Обща информация > Партньори

 
 

Институт по катализ
Българска академия на науките


ул. акад. Г. Бончев, сграда 11,
София 1113


тел: 02 9793563;
факс: 02 9712967;

Факултет по химия и фармация
Софийския университет
"Св. Климент Охридски"


бул. Джеймс Баучър 1,
София 1164


тел:02 8161 303, 02 8161 423;
факс: 02 9625 438;