Обща информация > Управление на проекта

 
 
Модул 1
"Управление на проекта"
Цялостно административно, техническо и финансово управление на програмата.
Модул 2
"Специализирани курсове"
Tози модул има за цел да отговори на специфичните нужди на целевата група, а именно разширяване на познанията им върху дизайн, моделиране, охарактеризиране и приложение на съвременните екоматериали, които представляват техно логична основа на икономическото развитие на обществото.
Модул 3
"Практически курсове - използване
на съвременна апаратура"
Основата на този модул е индивидуалното обучение на членовете на целевата група. То има за цел да се разширят практическите им умения чрез осигуряване на достъп до уникалната за България апаратура, намираща се в рамките на ИОНХ-БАН, ИК-БАН и ХФ-СУ.
Модул 4
"Иновации и приложни умения в областта на материалите за опaзване
на околната среда"
Модула е насочен към приложение на усвоените знания в практиката. Лекциите ще са насочени към разработване на екотехнологии и тяхното внедряване, защита на интелектуална собственост, изготвяне на бизнес-планове. Ще се отдели внимание върху създаване и развитие на стартиращи иновативни фирми.
Модул 5
"Развиване на презентационни
умения и мобилност"
Целта за обособяване на този модул е да подпомогне интегрирането на участниците в научно-изследователската общност и адаптирането към бизнес средите.