Обща информация > Целева група

 
 

Докторанти

Анелия Станчева Йорданова

ИОНХ-БАН

Божидар Кирилов Иванов

ИОНХ-БАН

Илияна Димитрова Йорданова

ИК-БАН

Калина Димова Георгиева

ИК-БАН

Мария Лазарова Калъпсъзова

ИОНХ-БАН

Наталия Петкова Стоева

ИОНХ-БАН

Нина Веселинова Кънева

ФХФ-СУ

Петя Ангелова Каракашкова

ИK-БАН

Радка Делчева Гегова-Джуркова

ИОНХ-БАН

Силва Георгиева Станчовска

ИОНХ-БАН

Стоян Николаев Камбуров

ИОНХ-БАН

Таня Йорданова Бояджиева

ИОНХ-БАН

Христина Цветкова Цветкова-Василева

ИОНХ-БАН

Цветомила Иванова Лазарова

ИОНХ-БАН

Пост-докторанти

Владимир Фердинандов Георгиев

ИК-БАН

Геновева Борисова Атанасова

ИОНХ-БАН

Деляна Маринова Манасиева

ИОНХ-БАН

Йорданка Георгиева Каракирова

ИК-БАН

Катерина Иванова Алексиева

ИК-БАН

Катерина Любомирова Захариева

ИК-БАН

Катя Илкова Миленова

ИК-БАН

Любомир Ивов Александров

ИОНХ-БАН

Мая Георгиева Шопска

ИК-БАН

Никола Людмилов Дренчев

ИОНХ-БАН

Петя Цветанова Петрова-Щерева

ИК-БАН

Ралица Христова Велинова

ИОНХ-БАН

Соня Ганчева Харизанова

ИОНХ-БАН

Тодор Тодоров Батаклиев

ИК-БАН

Христо Господинов Колев

ИК-БАН

Цвета Павлова Сарафска

ФХФ-СУ

Млади учени

Ася Константинова Тенева

ИОНХ-БАН

Златина Любомирова Златанова-Иванова

ФХФ-СУ

Лидия Петкова Иванова

ИОНХ-БАН

Мария Георгиева Шипочка

ИОНХ-БАН

Олег Вячеславович Лагунов

ИОНХ-БАН

Радослав Маринов Кефиров

ИОНХ-БАН

Светлана Георгиева Иванова

ИОНХ-БАН

Станислава Стефанова Тодорова

ФХФ-СУ