Обща информация > Екип

 

  Ръководители на Модул 1

  Ръководител на проекта
  Координатор на проекта
  Координатор на проекта


  Константин Хаджииванов (ИОНХ-БАН)
  Тони Спасов (ФХФ-СУ)
  Славчо Раковски (ИК-БАН)

  Ръководители на Модул 2
  „Специализирани курсове”

  Екатерина Жечева (ИОНХ-БАН)
  Силвия Тодорова (ИК-БАН)

  Ръководители на Модул 3
  „Практически курсове - използване на съвременна апаратура”

  Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН)
  Зара Желева (ИК-БАН)

  Ръководители на Модул 4
  „Иновации и приложни умения в областта на
материалите за опaзване на околната среда”

  Стефка Тепавичарова (ИОНХ-БАН)
  Александър Елияс (ИК-БАН)

  Ръководители на Модул 5
  „Развиване на презентационни умения и мобилност”

  Наташа Трендафилова (ИОНХ-БАН)
  Георги Кадинов (ИК-БАН)

  Счетоводител

  Снежана Петкова (ИОНХ-БАН)