Новини

 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ (10.02.2015 г.)

за проект BG051PO001-3.3.06-0050

 
 

 
 

семинар „Съвременни материали: от дизайн до иновации” (10.10.2014 г.)

 
 

 
 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ (10.04.2014 г.)

за проект BG051PO001-3.3.06-0050

 
 

 
 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ (08.10.2013 г.)

за проект BG051PO001-3.3.06-0050

 
 

 
 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ (18.02.2013 г.)

за проект BG051PO001-3.3.06-0050

 
 

 
 

първа среща на участниците в проект (24.10. 2012 г.)

за проект BG051PO001-3.3.06-0050

 
 
 

 
 

Обява за първа среща на участниците в проект (20.10. 2012 г.)

за проект BG051PO001-3.3.06-0050

 
 
 

 
 

Избор на участниците в целевата група по проект (19.10.2012 г.)

за проект BG051PO001-3.3.06-0050

 
 

 
 

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ (10.10.2012 г.)

за проект BG051PO001-3.3.06-0050